WELKOM BIJ LUSTRUM IN AZIË

PRIVACY STATEMENT

LAATSTE VERSIE: 29 MEI 2024

Privacy Statement

Lustrum in Azië B.V. bestaat uit meerdere handelsnamen, namelijk: 

 • lustruminazie.nl
 • lustrumreissrilanka.nl
 • lustrumreisbali.nl
 • lustrumreisindonesie.nl
 • lustrumreisvietnam.nl
 • lustrumreisthailand.nl

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reisdiensten aangeboden aan reizigers door bovenstaande handelsnamen en handelen allemaal conform de maatstaven van Lustrum in Azië B.V.

Wij vinden het belangrijk dat er juist wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom lichten we in deze privacyverklaring graag toe hoe we de persoonsgegevens verwerken. 

Voor vragen over het verwerken van persoonsgegevens kun je contact opnemen met Lustrum in Azië B.V. via info@lustruminazie.nl. Lustrum in Azië houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen ten behoeve van het opstellen van offertes en het uitvoeren van de reisovereenkomsten. 

1. Aanvraag en offertes

Als je bij ons een offerte aanvraagt, slaan wij enkele persoonsgegevens op. Voor het uitvoeren van de aanvragen kan Lustrum in Azië de volgende persoonsgegevens opvragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

 

2. Reisovereenkomsten 

Als je bij ons een reis boekt, hebben we naast je naam en contactgegevens ook andere gegevens nodig zoals bijvoorbeeld je paspoortnummer. Dit doen we alleen ten behoeve van het uitvoeren van de reisovereenkomst en vanwege administratieve doeleinden. Daarnaast moeten we je kunnen informeren over je reis en eventuele wijzigingen. Ook in het geval van een calamiteit is het noodzakelijk om over deze gegevens te beschikken. 

Voor het uitvoeren van de reisovereenkomsten kan Lustrum in Azië de volgende persoonsgegevens opvragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres 
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Paspoortgegevens
 • Noodzakelijke medische gegevens
 • Dieetwensen
 • Contactgegevens calamiteit

 

Naast de hoofdboeker kunnen we deze gegevens ook opvragen voor de andere reizigers. De hoofdboeker is verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde gegevens en het verkrijgen van toestemming hiervoor. 

De persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van het uitvoeren van de geboekte reisovereenkomst. Na de reis bewaren je gegevens voor een evaluatie en eventuele andere opvolgingen naar aanleiding van je reis. 

 

3. Verstrekking aan derden

Lustrum in Azië zal uitsluitend persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de reisovereenkomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het boeken van vluchten en accommodaties. Met deze partijen maken wij uiteraard de benodigde afspraken om de veiligheid van deze persoonsgegevens te waarborgen. Andere derde partijen hebben geen toegang tot de verstrekte gegevens, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

 

4. Bewaartermijn

Lustrum in Azië bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het opstellen van een offerte of het uitvoeren van de reisovereenkomst, dan wel op grond van de wet is vereist.

 

5. Waarborging van de veiligheid van je persoonsgegevens

Om de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen heeft Lustrum in Azië de volgende maatregelen genomen:

 • Alle medewerkers van Lustrum in Azië zijn gehouden aan geheimhouding.
 • Persoonsgegevens zijn opgeslagen in een vergrendelde omgeving.
 • Er zijn back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten. Ook deze back-ups zijn opgeslagen in een beveiligde omgeving. 
 • Lustrum in Azië zorgt dat alle medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 
 • Lustrum in Azië evalueert regelmatig of het beleid en de maatregelen nog voldoen aan de wetgeving. 

 

6. Rechten omtrent je gegevens

Als (potentiële) reiziger heb je recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij hebben opgevraagd. Bezwaar maken tegen de opgevraagde gegevens is ook mogelijk. Echter kan dit wel de uitvoering van de reisovereenkomst belemmeren. 

Indien de hoofdboeker en de overige reizigers toestemming geven voor het verwerken van de persoonsgegevens, behouden zij te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de reisovereenkomst. 

Daarnaast hebben alle (potentiële) reizigers de mogelijkheid om een klacht in te dienen over de verwerking van de persoonsgegevens. Indien dit het geval is, kun je contact opnemen via info@lustruminazie.nl. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit voor de privacybescherming.

Verzoeken tot het verwijderen van je persoonsgegevens kunnen ingediend worden via info@lustruminazie.nl. Ook kun je hier terecht voor alle overige vragen omtrent de privacyverklaring. 

© ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN AAN LUSTRUM IN AZIË B.V.

Lustrumreis aanvragen: let's go!
Scan the code