BOMEN PLANTEN EN CO2 COMPENSEREN: WIJ DOEN HET!

Jaarlijks verdwijnen er 3,5 miljard bomen. De gevolgen hiervan voor mensen, dieren en het klimaat zijn rampzalig. Treesforall.nl investeert in bomen. Hoe zij dat doen? Ze planten bomen en herstellen bestaande bossen en maken mensen bewust van het belang van bomen. Dichtbij huis, maar ook verder weg met duurzame bosprojecten in ontwikkelingslanden. Je kunt meehelpen door bomen te planten of CO2 te compenseren

Lustruminazie vindt het belangrijk haar steentje bij te dragen. Bij iedere boeking doneren wij 2 bomen. Wil jij meer bomen doneren? Dat kan! Voor een bedrag van € 10 kan jij al twee bomen doneren!